Politica de privacitat

Introducció 

En virtut del previst en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests  dades i per la qual es deroga la Directiva 95 /46/CE (Reglament general de protecció de dades), li comuniquem que el responsable del tractament de les seves dades personals és: 

MALBA NEPTUNO, SL us informa que és titular dels llocs web:  www.hotelneptuno.com  amb CIF B66393364, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, i domicili social en carrer Sant Josep 82, codi postal 08370 Calella, província de Barcelona.  L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és:  lopd@hotelneptuno.com

i les finalitats per a les quals tractem les seves dades segons l’apartat en què se sol·liciten les seves dades, són: 

“Atenció al client/Contacte”: Les dades que ens faciliti seran tractades amb la finalitat de contestar a les seves consultes o peticions i prestar-los els serveis sol·licitats per vostè. 

“Subscripció al Newsletter”: Us comuniquem que les dades que ens faciliti es tractaran amb la finalitat de gestionar l’enviament d’informació comercial a través de correu ordinari, e-mail, SMS, sobre els productes i serveis oferts per Malba Neptuno  SL. 

“Reserves”: Les dades personals facilitades en aquest apartat es tractaran amb la finalitat de gestionar les reserves sol·licitades per vostè.  En tots els casos, les dades facilitades podran ser tractades amb la finalitat d’elaborar estadístiques internes per millorar els nostres serveis.  

Una vegada en les nostres instal·lacions i per a la prestació de serveis durant la seva estada es tramitaran les seves dades amb la finalitat de donar-li el millor servei per vostè sol·licitat dins de la nostra gamma de serveis en l’àrea per vostè seleccionada  (excursions, spa, wellnes, etc).  

Termini de conservació:  Les dades personals facilitades només es conservaran mentre es mantingui la nostra relació comercial, i seran bloquejats un cop extingida aquesta i durant el termini que estableixin les prescripcions legals, podran ser posats a disposició únicament de  Jutjats i Tribunals per atendre possibles reclamacions.  Finalitzat el bloqueig, aquestes dades seran suprimides definitivament.  

Les dades proporcionades per a enviament d’informació comercial es conservaran amb aquesta finalitat mentre no sol·liciti el cessament dels enviaments publicitaris. 

La base legal: El compliment de les obligacions contractuals assumides per vostè en sol·licitar els nostres serveis ja siguin hotelers com a extres.  

Per a la resta de les finalitats, les dades personals facilitades seran tractades d’acord amb el seu consentiment.  Vostè tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment.  La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.  

Els menors de 14 anys no poden prestar el seu consentiment perquè recollim i tratem les seves dades personals; només els seus representants legals (pares o tutors) són els qui poden fer-ho en el seu nom. 

Mesures de seguretat i deure de confidencialitat: De conformitat amb l’establert per Reglament General-UE-2016/679 del Parlament i Consell d’Europa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovat el 27 d’abril de 2016, la LOPD 3/2018, de  Garantia dels Drets Digitals,  la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, i la Llei 9/2014, General de Telecomunicacions, de 9 de maig,  MALBA NEPTUNO, SL informa els usuaris de les seves websites de què estem obligats a guardar secret professional sobre les dades personals recaptades per l’empresa mitjançant els formularis sites a les seves pàgines, aquesta obligació continuarà fins i tot després  d’haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas podrem fer públics les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment.  

Cessions a tercers: Les seves dades no de cediran a tercers llevat d’obligació legal, o per dur a terme la prestació contractual de serveis per vostè sol·licitats.  

Les dades afectades: seran els mínims necessaris per complir amb les finalitats per als quals han estat recabats.  Pel que fa a les categories, es tracta de dades identificatives (nom, cognoms, DNI, passaport, mòbil, adreça, correu electrònic), així com dades bancàries (targeta de crèdit/dèbit). 

Transferències Internacionals: No es fan transferències internacionals. 

Exercici de drets: Per a exercir els drets d’accés, que permet a l’usuari web, conèixer quines dades personals té l’administrador d’aquesta pàgina i en tal cas contestarà en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades, rectificació, que  permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació, oposició que podrà sol·licitar i aconseguir que no porti a terme el tractament de dades,  supressió que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessius, limitació, per la qual cosa pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals, i portabilitat, per a què  l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web per tal de poder transmetre’ls a altres serveis,  aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva tramesa i de la seva recepció a l’adreça de correu electrònic: lopd@hotelneptuno.com, aportant fotocòpia de documentació que acrediti la seva identitat. 

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los per tal de poder fidelitzar la relació entre les parts. 

La tramesa de les seves dades mitjançant el/els formularis de la nostra web estaran supeditat obligatòriament a que hagi llegit/acceptat la Política de Privacitat, mitjançant un check-box obligatori al peu del formulari.

Desplaça cap amunt