Avís Legal

1. Informació corporativa. 

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, MALBA NEPTUNO, SL, li informa que és titular dels llocs web:  www.hotelneptuno.com amb CIF: B66393364, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tomo: 44576, Folio: 146, S8, Full: B-459009, i domicili social en carrer Sant Josep, 82, Codi Postal: 08370 Calella, província de Barcelona.  L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és:  lopd@hotelneptuno.com

 

2. Responsabilitat. 

La navegació per accés o ús de la pàgina web i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa, així com els serveis o continguts que a través d’ell es puguin obtenir i tots els portals de domini propi sota titularitat de MALBA NEPTUNO, SL, atorga la Condició d’Usuari, per la qual s’accepten, en navegar per la pàgina titularitat de MALBA NEPTUNO, SL, totes les condicions d’ús que s’estableixen aquí sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. 

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser de la seva  interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.  Aquest consentiment l’atorgarà, o no, mitjançant l’acceptació de la Política de Privacitat en l’esmentat check box al peu del formulari. 

La pàgina web de MALBA NEPTUNO, SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades.  L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de llocs web.  Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis emesos per MALBA NEPTUNO, SL per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web. 

L’ús de la informació, serveis i dades oferts per MALBA NEPTUNO, SL no aniran contra les disposicions d’aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic o que, en un altre cas, puguin suposar lesió dels drets de  tercers o del funcionament dels llocs web.  A tal efecte, l’Usuari s’abstindrà de fer servir qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar,  deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari). 

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària de la web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la Web i d’aquest  avís legal. 

En particular, ja títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers, informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies  de la web. 

 

3.-Condicions d’ús 

MALBA NEPTUNO, SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’usuari a través dels enllaços establerts en els seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el  contingut d’altres pàgines de la xarxa. 

Així mateix, tampoc no garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir a través dels enllaços. 

MALBA NEPTUNO, SL declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web.  En conseqüència, MALBA NEPTUNO, SL no se’n fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui patir l’usuari a causa de la navegació per Internet. 

MALBA NEPTUNO, SL no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallons o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació, instal·lació o interrupció  del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ. 

L’accés a la web www.hotelneptuno.com no implica l’obligació per part de l’empresa de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyat.  Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danins. 

MALBA NEPTUNO, SL no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei en el Portal. 

Veracitat de les dades.  L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Hotel Neptuno el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que  procedeixin en Dret.  Així mateix, l’usuari ha de trobar-se degudament habilitat per facilitar dades de terceres persones.  Només si compta amb el consentiment dels futurs hostes de l’hotel, l’usuari podrà facilitar aquestes dades.  

 

4. Publicitat 

La web www.hotelneptuno.com podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats.  Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la web que compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

MALBA NEPTUNO, SL no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 

5. Modificacions de la web. 

MALBA NEPTUNO, SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les seves condicions d’ús o per les condicions  generals de contractació.  Dites modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades al web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

 

6. Propietat intel·lectual i industrial 

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a MALBA NEPTUNO, SL.

Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per  Espanya, Reial Decret Legislatiu 1/1996 i posteriors modificacions; Directiva-UE-2019/790 del Parlament Europeu i del Consell de 17 d’abril de 2019 sobre els drets d’autor i drets afins en el mercat únic digital.

Tots els drets reservats.  En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de MALBA NEPTUNO,  SL. 

Així mateix, MALBA NEPTUNO, SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.

 

7. Protecció de dades 

Us convidem a que llegiu la nostra política de privacitat respecte a les vostres dades personals en la següent adreça https://www.hotelneptuno.com/ca/politica-privacitat

 

8. Les condicions de reserva i de Seguretat Web

Li remetem a l’establert a la web en els seus respectius enllaços.

https://www.hotelneptuno.com/ca/condicions-reserva

 

9. xarxes socials. 

Les xarxes socials en les quals MALBA NEPTUNO, SL participa són:  Facebook, Instagram, youtube, linkedin; en elles ens sotmetrem a les seves condicions d’ús i queda l’activitat reglada per les normes per ells establertes d’acord amb les legislacions europees. 

 

10. Legislació aplicable i jurisdicció. 

La relació entre l’usuari i  MALBA NEPTUNO, SL  es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre les parts, aquestes se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de, Arenys de Mar, Partit Judicial de Calella, ciutat origen  de l’entitat, MALBA NEPTUNO, SL, propietària del LLOC WEB llevat que la llei imposi una altra jurisdicció.

MALBA NEPTUNO, SL posa a disposició de l’usuari un enllaç a la  Plataforma de Resolució de Conflictes en línia . Aquest enllaç pretén resoldre qualsevol controvèrsia o reclamació que es pugui originar en matèria de consum. Per poder accedir a la  Plataforma de Resolució de Conflictes en línia  ho podeu fer a través de l’enllaç següent: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Desplaça cap amunt