(+34) 937690311
628983566
Wifi Gratis
Pet-Friendly

Prenotazioni

Prenota ora

PRENOTA AL MIGLIOR PREZZO

  • Hotel

  • Appartamenti

  • Camera 1
Hai bisogno di aiuto per la tua prenotazione?
Contattaci : 930 185 249

Avís de Confidencialitat / Aviso de Confidencialidad

AVÍS DE CONFIDENCIALITAT: Aquest missatge i els seus arxius van dirigits exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació confidencial sotmesa a secret professional. No està permesa la seva reproducció o distribució sense l'autorització expressa de MALBA NEPTUNO SL. Si no és el destinatari final si us plau elimineu i informeu per aquesta via.

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que les seves dades estan incorporades en un fitxer del qual és titular MALBA NEPTUNO SL amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis.

Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades al domicili de MALBA NEPTUNO SL situat en: SANT JOSEP 82, 08370, CALELLA, (BARCELONA).

Si vostè no desitja rebre la nostra informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a la següent adreça: info@hotelneptuno.com

- - - - - - - - - - - - - - -

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus archivos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto social. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de MALBA NEPTUNO SL. Si usted no es el destinatario final por favor elimínelo e infórmenos por esta vía.

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular MALBA NEPTUNO SL con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios.

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de MALBA NEPTUNO SL sito en: SANT JOSEP 82, 08370, CALELLA, (BARCELONA).

Si usted no desea recibir nuestra información, póngase en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: info@hotelneptuno.com

Prenotazioni

Prenota ora

PRENOTA AL MIGLIOR PREZZO

  • Hotel

  • Appartamenti

  • Camera 1
Hai bisogno di aiuto per la tua prenotazione?
Contattaci : 930 185 249